Proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0214; Contract 3PCCDI/2018


Platforma microfluidică pentru detecția celulelor tumorale circulante (CTC) concentrate prin dielectroforeză-magnetoforeză și analizate prin spectroscopie dielectrică și de impedanță electrochimică


          Obiectivul general (OG) al uCellDetect presupune dezvoltarea unei platforme microfluidice ce integrează tehnologii de electromanipulare (DEP – dielectroforeză) combinate cu magnetomanipulare (MPA – magnetoforeză) pentru eficientizarea capacității de sortare a celulelor tumorale circulante (CTC) recoltate și purificate din tumori excizate chirurgical. Concomitent cu sortarea și captarea, pe baza proprietăților acestora (electrice, magnetice, electrochimice și de spin) specifice la nivelul platformei microfluidice va putea fi realizată caracterizarea CTC-urilor cu ajutorul spectroscopiei dielectrice, spectroscopie de impedanță electrochimică și detecție spintronică pentru diagnosticul precoce, minim invaziv, stabilizarea tumorilor, monitorizarea și evaluarea intervenției terapeutice. Dispozitivul ce va fi dezvoltat pe parcursul a 24 de luni va reprezenta o metodă de diagnostic rapid și eficient, cu un cost scăzut de producție, care va oferi pacienților o metodă alternativă ieftină de diagnostic în comparație cu metodele convenționale costisitoare și laborioase.
           Consorțiul este format din patru parteneri (două universități, un centru de CD național și o instituție CD în relansare) ce au convenit să aloce împreună expertiză, resurse științifice, resurse umane și materiale (infrastructură CD de ultimă generație) ce permit abordări în subdomenii complementare integrate a domeniului bionanotehnologiilor cu aplicații în biomedicină.